• Tjänster1
 • Tjänster2
 • Tjänster3
 • Tjänster4

Advokatbyrån företräder små och medelstora företag samt privatpersoner inom bland annat följande rättsområden:

 

 • Avtalsrätt innefattande bland annat avtalsskrivning, avtalsförhandlingar och avtalstolkning.
 • Köprätt
 • Bolags- och aktieägarfrågor
 • Skadeståndsrätt
 • Hyresrätt
 • Entreprenadrätt
 • Fastighetsrätt
 • Processer vid domstol
 • Skiljeförfaranden och skiljemannauppdrag
 • Ekobrottmål

 

Michael Berggren åtar sig även uppdrag som medlare.

 

”Only what is permanent
is worth striving for.”
Ramana Maharshi